POZDROWIENIA NOWOROCZNE

Akcja świąteczna ,,Sokołów“ w Białej Wace

29 grudnia młodzież Białowackiego gniazda TG ,,Sokół“  odwiedziła dzieci z naszych okolic.

Świąteczne wizyty Sokołów obfitowały w życzenia dla rodzin, a dla dzieci Święty Mikołaj miał w worze sporo prezentów.  Największą atrakcją  dla najmniejszych były wylewne rozmowy ze Świętym  oraz wspólna zabawa. Przy tej wspaniałej okazji  pracowniczka socjalna  wraz z młodzieżą  dostarczyła prezenty do dzieci z rodzin wielodzietnych, które uczestniczyły w akcji ,,Vaikų Svajonės“.

    O umówionej godzinie wieczorem Białowackie maleństwa z rodzicami i bez  śpieszyły na spotkanie z Mikołajem  pod miejską choinkę.  Każde chciało mieć zdjęcie ze Świętym, nie zabrakło wierszyków i innych artystycznych popisów. A na zakończenie zabawy w niebo strzeliły świąteczne fajerwerki.

GNIAZDO TG ,,SOKÓŁ“ BIAŁA WAKA – TRADYCYJNE SPOTKANIE OPŁATKOWE.

W niedzielne 20 grudnia popołudnie młodzież Białowackiego gniazda ,,Sokół“ organizowała tradycyjne spotkanie opłatkowe. Pięknie udekorowana sala, świąteczny stół, aromatyczna herbata i cieplutkie tony kolędy pod gitarę. Wiceprezes TG ,,Sokół“ Genadiusz Baranowicz dziękował młodzieży za aktywne angażowanie się w życie społeczne lokalnej wspólnoty. A że jest to młodzież szkolna i akademicka, więc jak najbardzej na miejscu były życzenia sukcesów w nauce i niegasnącej energii w dążeniu do celu.


Członkini Zarządu Towarzystwa Krystyna Sławińska również łączyła się w życzeniach dobrych, nadzianych Nadzieją, Wiarą i Miłością Świąt. Wskazała na zwyczaj łamania się opłatkiem szczerość składanych życzeń – Opłatek jest cudownym symbolem chleba. Chleb nie kłamie, więc i życzenia nie mogą kłamać . Nim sięgniemy po Opłatek, trzeba przebaczyć, pojednać się i przeprosić, tak rodzi się braterski stół wigilijny.
Pięknym akcentem wieczoru było kamerowanie życzeń świątecznych od naszej młodzieży, które zamieszczone będą w portalach społecznościowych.

Spotkanie opłatkowe w Białej Wace

 

,,Z wdzięcznością po raz kolejny podążaliśmy myślą do betlejemskiej groty, gdzie narodził się Bóg…”

22 grudnia 2015 r  w Białej Wace odbyło się spotkanie opłatkowe, które organizowało starostwo. W miłej przyjaznej atmosferze już na wstępie na zebranych na sali spłynęła tkliwa kolęda w wykonaniu grupy młodzieżowej  Wieśka Dudzińskiego. Spotkanie zainaugurował starosta Henryk Baranowicz. Złożył on serdeczne życzenia świąteczne wszystkim zebranym. W swoim przemówieniu starosta podkreślił, że odchodzący rok był bogaty w różne wydarzenia… i te dobre i mniej cieszące, jednakże trzeba się raczej cieszyć, bo mimo wszystko udało się  wywiązać z wielu zobowiązań.

Zgodnie z zakorzenioną już tradycją złożono  życzenia jubilatom, którzy w tym roku ukończyli 60, 70, 80 i 90 lat. Każdemu z osobna zastępca dyrektora administracji rejonu solecznickiego Beata Pietkiewicz życzyła wiele pomyślności oraz zdrowia. Nie każdy z jubilatów mógł się stawić, pracownicy starostwa odwiedzą seniorów w domach.

Następnie starosta poinformował zebranych o wynikach wyborów sołtysów. Przed ,,oblicze” zebranych poproszeni zostali nowo wybrani sołtysi, którzy odebrali gratulacje z racji wygranych wyborów i starosta wręczył im upominki na początek dobrej współpracy.

 

Życzenia dobrej współpracy na nadchodzący rok i upominki odebrali z rąk starosty także przedstawiciele samorządowych placówek, które są na terytorium starostwa, lokalni przedsiębiorcy i kierownicy spółek akcyjnych oraz obecni na spotkaniu radni samorządu .

Do zebranych orędzia świąteczne skierowały radna miasta Wilna Renata Cytacka oraz wicedyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego Beata Pietkiewicz.

 

 

Podczas spotkania ogłoszone były wyniki konkursu ,,Człowiek roku 2015”, którego inicjatorem i organizatorem jest starosta Henryk Baranowicz. Konkurs ,,Człowiek roku” w tym roku w starostwie ogłaszany był po raz dziesiąty. Konkurs ten ma na celu wyjawienie, wyróżnienie tych ludzi, którzy swoją pracą, działalnością, postawą obywatelską przyczynili się do promowania dobrego imienia Białej Waki poza jej granicami, na szczeblu rejonowym, republikańskim, a może i międzynarodowym. Ale nie mniej ważni są także ludzie, którzy pracują tu, w starostwie dla dobra swojej miejscowości i miejscowej  wspólnoty. Kandydatury do tytułu zgłaszali indywidualni mieszkańcy i organizacje społeczne, działające na terytorium starostwa.

Nominacją uhonorowano byłą pielęgniarkę Białowackiego ambulatorium, obecnie już rencistkę Romualdę Wiszniewską  oraz wieloletnią bibliotekarkę biblioteki szkolnej w Białej Wace  Marię Bukiną.

Najwyższe odznaczenie – Statuetkę i Tytuł ‘’Człowieka Roku 2015’’ Kapituła przyznała Mirosławie Szostak – dyrektor gimnazjum imienia Elizy Orzeszkowej w Białej Wace. ,,Jest to tylko skromny gest uznania dla społecznicy, patriotki, osoby bezinteresownie życzliwej , kobiety wielkiego serca  i umysłu, która   przez swą prawą į szlachetną działalność społeczną  i zawodową promuje Białą Wakę na skalę rejonową , państwową  i poza granicami Litwy“- mówił starosta  podczas ceremonii wręczenia nagrody. Całe swe życie zawodowe Mirosława Szostak poświęciła Białowackiej szkole. Placówka przez nią kierowana, zajmowała i nadal zajmuje  wysokie lokaty w poważnych rankingach oświatowych. Pedagog,  promotorka wielu roczników młodzieży szkolnej. Mądra, prawa, szlachetna, oddana pracy.  Odbierała nominacje i wyrazy uznania  szczebla rejonowego i państwowego. Człowiek -pochodnia, człowiek, który idzie  przez świat i nadaje światu kształt przez swoje czyny.

 

Prezenty dla zwycięzców konkursu  i jubilatów z Białej Waki ufundował radny samorządu rejonu solecznickiego Jerzy Obłaczyński. Radny zapowiedział także , że już zadbał o rozświetlenie Białej Waki fejerwerkami  w okresie świątecznym.

Ceremonią wyróżnienia zwycięzcy konkursu zakończona była pierwsza część – oficjalna- spotkania. Druga część spotkania nosiła charakter świąteczny. Jak obyczaj każe stary, pod dzwięki tkliwej kolędy  ksiądz proboszcz Józef Narkun błogosławił opłatki i stół. Uczestnicy spotkania dzielili się symbolem chleba, miłości i pojednania i składali sobie wzajemnie życzenia. Był też rewelacyjny poczęstunek, na który złożyły się kulinarne umiejętności gospodyń ZSA „ Omirista “ Tatjany Kisielienė i Swietłany Szugalskiej.

 

FUNDACJA ,,POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE“ DOFINANSOWAŁA INICJATYWĘ SPORTOWĄ W BIAŁEJ WACE

W ramach projektu ,,Ze sportem do zdrowia “, realizowanego przez klub sportowy ,,Jaunystė“ w Białej Wace,  zakupiony został sprzęt do klasy metodycznej  klubu. Klasa usytuowana jest przy lokum Centrum wspólnoty kraju białowackiego. Po odpowiednich renowacjach pomieszczenie dostosowane zostało do potrzeb członków klubu  oraz młodych adeptów różnych dyscyplin sportowych. Zakupiony sprzęt: komputer, kamera video, sprzęt nagłośniający oraz stół komputerowy zainstalowane zostały w klasie metodycznej.

 

Projekt dofinansowany był przez Fundację ,,Pomoc Polakom na Wschodzie“.