O nas

Białowackie koło ZPL założone zostało w 1992 r.

Podstawowym zadaniem koła było krzewienie kultury narodowej, troska o szkolnictwo polskie, praca wśród dzieci oraz w środowisku młodzieżowym. Bo właśnie młodzież musi zachować polską świadomość, bo to przecież ona będzie ją przenosiła w przyszłość.

W 1995 r. w celu lepszej koordynacji działań i dokładniejszego ukierunkowania pracy z naszym kołem zespoliło się koło Białowackiej szkoły średniej.

Pracę koła planował i systematyzował zarząd koła.

Naszym dążeniem było nawiązanie i rozszerzenie kontaktów naszej szkoły ze szkołami w Macierzy.

Dzięki tym poczynaniom dziś mamy możliwości wycieczek nauczycieli i uczniów do szkół w Polsce, co zaś z kolei sprzyja zwiększeniu funduszy pozycji literatury polskiej bibliotek szkolnej, osiedlowej. Nasza młodzież dzięki współpracy z rówieśnikami w Polsce ma możliwości ( i z nich korzysta) wyjeżdżać na kolonie do Polski. Nauczyciele zaś chętnie korzystają z przedsięwzięć edukacyjnych oraz pobytów stażowych w Macierzy.

Fakt istnienia wielu polskich przedszkoli, szkół, różnorakich przedsięwzięć w języku ojczystym zawdzięczamy Związkowi Polaków na Litwie.

Podstawowe kierunki działalności koła ZPL w Białej Wace :

działanie na rzecz zachowania świadomości narodowej wśród Polaków na Litwie poprzez kultywowanie polskiej tradycji, zwyczajów, języka i kultury:

– promocja kultury polskiej

– edukacja artystyczna

– formowanie oraz krzewienie kulturowej osobliwości miasteczka Biała Waka.

Od listopada 2006 r. mamy lokum-pokój w budynku Białowackiego starostwa. .

Prezes koła Genadij Baranowicz